Điện Biên

Điện Biên là tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc Bộ của Việt Nam. Tỉnh được thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 2004, tách ra từ một nửa diện tích phía tây và nam của tỉnh Lai Châu.

Điện Biên

Khám phá địa điểm

Bản đồ địa danh